Bij ons heeft u al een website vanaf € 500,=!

Disclaimer

PP-media, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de PP-media-sites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de PP-media-sites.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PP-media, de inhoud van de PP-media-sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de PP-media site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Copyright © 2016: PP-media. Alle rechten voorbehouden.